جشنواره فروش ویژه انتشارات عروج تا ۱۲ اسفند تمدید شد

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب موسسه چاپ و نشر عروج ویژه بهمن ۱۴۰۲ در دبیرستان البرز تهران به مدت یک هفته
۳۰ بهمن، ۱۴۰۲