معرفی کتاب انتخابات در اندیشه امام خمینی(س) دفتر اول تبیان

تجهیز کتابخانه هتل پنج ستاره خورشید هشتم مشهد توسط موسسه چاپ و نشر عروج
۱ اسفند، ۱۴۰۲
معرفی کتاب اهمیت انتخابات از دیدگاه امام خمینی(س)
۱۰ اسفند، ۱۴۰۲