معرفی کتاب دیوان امام مجموعه اشعار امام خمینی (س)

معرفی کتاب اهمیت انتخابات از دیدگاه امام خمینی(س)
۱۰ اسفند، ۱۴۰۲
گزارش تصویری نمایشگاه کتاب موسسه چاپ و نشر عروج دردانشکده مهندسی مکانیک و صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به مدت یک هفته
۲۲ اسفند، ۱۴۰۲